تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
غزلی به گویش اوز از عبد الحمید رکنی
12 دي 1393   13:58:58 |  درباره اوز > گویش اوزی
غزلی به گویش اوز از عبد الحمید رکنی

وصف یار
 
 وخت_سر زلف تو تک دست نسیم سحره     
                                                                  دل سودا زده مو از تو کی بی خبره
چش تو مستو غزال دماغ تو چو خنجر ه        
                                                                    بگم ات برد دلم اگر دلت پش دگر ه
مروری خرس چشوت که افتدستود لی گپوت     
                                                              مو مگوت بلکه تک ایینه وصحن مرمره
لب ودندون تو چون پسته ی خندون ونبات    
                                                             سخنوت خش وشری چراک لبت پرشکره
چش ورخسار تو چون ماهه ده وچار امونه   
                                                                       گردتم چونه بلوره چهرتم منوره
… قد رعنای جمالت که او سرو ناز اخه     
                                                           ره چدت کئوگ امونه عطر تنت چو عنبره
ماه اگام تو در موه استره تو چشک مبه       
                                                             تابداش چو روز روشن جوهونیت برابره
هرچه خوبیت مو بگام بلکه دگم کم امگوته     
                                                     گل (رکنی ) یار تو هر چه که از وصف او دره
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ::پرتال اطلاع رسانی شهرداری اوز لارستان:: می باشد.

آدرس: