تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
انتخاب شهر اوز به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک
3 تير 1399   21:55:46 |  اوزشهردوستدارکودک > 
انتخاب شهر اوز به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک

طی همکاری مشترک بین یونیسف و وزارت کشور: 12 شهر برای پایلوت شهر دوستدار کودک در ایران انتخاب شدند

ضمن تبریک به شهروندان گرامی شهرستان اوز
 
 
بنا به گزارش سایت وزارت کشور: طی همکاری مشترک بین یونیسف و وزارت کشور، 12 شهر برای پایلوت شهر دوستدار کودک در ایران انتخاب شدند که شهر اوز نیز به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک در ایران انتخاب شده است. امیدواریم بتوانیم با حمایت شهروندان گرامی، شهرمان را شایسته زندگی بهتر و با امکانات بیشتر برای تمام اقشار بسازیم.
 
 
پس از بررسی نتایج ارزیابی شهرهای متقاضی پایلوت شهر دوستدار کودک، شهر اوز و 11 شهر دیگر کشور به عنوان شهرهای منتخب شهر دوستدار کودک به عنوان پایلوت انتخاب شدند.
 
 
 
مشروح خبر:
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ پیرو جلسه كميته ملی هماهنگي شهر دوستدار كودك در سیزدهم خرداد ۹۹ در وزارت کشور و در چارچوب همکاری‌های مشترک این وزارتخانه با یونیسف برای اجرای ابتکار جهانی شهرهای دوستدار کودک در ایران، پس از بررسی نتایج ارزیابی شهرهای متقاضی پایلوت شهر دوستدار کودک، دوازده شهر بر اساس ارزیابی عملکرد به عنوان شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شدند.
 
این شهرها به ترتیب الفبا؛ شهرهای اِوز ( در استان فارس)، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد هستند.
 
مرحله پایلوت رسماً پس از امضای تفاهم‌نامه میان شهرداری‌ شهرهای پایلوت و وزارت کشور شروع خواهد شد.
 
شـهر دوسـتدار کـودک، شـهر یـا اجتمـاع محلـی اسـت کـه در آن نظرهـا، نیازهـا،اولویت‌هـا و حقـوق کـودک، بخشـی جدایی ‌ناپذیـر از سیاسـت‌ها، برنامه‌هـا و تصمیم‌هـای عمومـی باشـد.
 
چشم انداز ابتکار شهر دوستدار کودک یونیسف این است که «همـه کـودکان و جوانـان بایـد بتواننـد ازکودکـی و جوانـی خـود لـذت ببرنـد و از طریـق احقـاق برابـر حقـوق خـود در شـهر واجتماع محلی شان، توانایی های بالقوه خود را به طور کامل به فعل درآورند».
 
این ابتکار، با حمایت دولت‌های ملی و محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، رسانه‌ها، دانشگاهها و با همکاری یونیسف، بیش از ۳۰ میلیون کودک را در ۳۰۰۰ شهر و جامعه محلی در بیش از چهل کشورتحت پوشش قرار داده است.
شایان ذکر است که دریافت نشان و برند شهر دوستدار کودک یونیسف زمانی صورت می گیرد که شهر مورد نظر چرخه شهر دوستدار کودک را به صورت موفقیت‌آمیز تکمیل کرده باشد. در مرحله پایلوت، شهرها به عنوان «شهر دوستدار کودک» به ‌رسمیت شناخته نشده و نشان یا عنوان رسمی دریافت نمی‌کنند.
 
 
 
 
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ::پرتال اطلاع رسانی شهرداری اوز لارستان:: می باشد.

آدرس: